วันที่

March 26, 2019
20181124 095815

ความหมายของ เคมี chemistry

เคมี - [chemistry] คือ ศาสตร์ที่ศึกษาเกี่ยวกับสสาร ความสามารถของสสาร การแปรรูปของสสาร และการปฏิสัมพันธ์กับพลังงานและสสารด้วยกันเอง
Continue Reading
20181124 101236

อันตรายจากสารเคมีในที่ทำงานควบคุมได้

วิธีการควบคุมโดยรวมเพื่อลดความเสี่ยงอันตรายจากสารเคมีที่ควรนำมาดำเนินการเรียงตามลำดับความสำคัญมีดังนี้ คลิก
Continue Reading
Zincmetalusgov

ความหมายของ สังกะสี – [Zinc]

สังกะสี - Zinc คือ ธาตุเคมีที่มีหมายเลขอะตอม 30 และสัญลักษณ์คือ Zn สังกะสีอยู่ในตารางธาตุหมู่ 12 เป็นธาตุประเภทโลหะที่มีความไวต่อปฏิกิริยาเคมีพอสมควรกับออกซิเจนและธาตุที่ไม่ใช่โลหะ
Continue Reading