โดย

freshdigital
Polychem Logo

รับสมัคร พนักงานขาย 2 ตำแหน่ง

หญิง- ชาย อายุไม่เกิน35 ปี วุฒิการศึกษาอนุปริญญา-ปริญญาตรี สาขาใดก็ได้ มีประสบการณ์อย่างน้อย 1-2 ปี หากมีประสบการณ์ด้านเคมีจะพิจารณาเป็นพิเศษ พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี มีรถยนต์ส่วนตัว พร้อมใบอนุญาตขับขี่
Continue Reading
20181124 095815

ความหมายของ เคมี chemistry

เคมี - [chemistry] คือ ศาสตร์ที่ศึกษาเกี่ยวกับสสาร ความสามารถของสสาร การแปรรูปของสสาร และการปฏิสัมพันธ์กับพลังงานและสสารด้วยกันเอง
Continue Reading
20181124 101236

อันตรายจากสารเคมีในที่ทำงานควบคุมได้

วิธีการควบคุมโดยรวมเพื่อลดความเสี่ยงอันตรายจากสารเคมีที่ควรนำมาดำเนินการเรียงตามลำดับความสำคัญมีดังนี้ คลิก
Continue Reading
Zincmetalusgov

ความหมายของ สังกะสี – [Zinc]

สังกะสี - Zinc คือ ธาตุเคมีที่มีหมายเลขอะตอม 30 และสัญลักษณ์คือ Zn สังกะสีอยู่ในตารางธาตุหมู่ 12 เป็นธาตุประเภทโลหะที่มีความไวต่อปฏิกิริยาเคมีพอสมควรกับออกซิเจนและธาตุที่ไม่ใช่โลหะ
Continue Reading