รับสมัคร พนักงานขาย 2 ตำแหน่ง

บริษัท โปลีเคม จำกัด
ผู้แทนจำหน่าย นำเข้า – ส่งออก เคมีภัณฑ์อุตสาหกรรม ต้องการรับสมัครบุคลากร ผู้มีความสามารถ และรักความก้าวหน้า เข้าร่วมงานกับบริษัทฯ ดังนี้
พนักงานขาย 2 ตำแหน่ง
– หญิง – ชาย อายุไม่เกิน35 ปี
– วุฒิการศึกษาอนุปริญญา-ปริญญาตรี สาขาใดก็ได้
– มีประสบการณ์อย่างน้อย 1-2 ปี หากมีประสบการณ์ด้านเคมีจะพิจารณาเป็นพิเศษ
– พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี
– มีรถยนต์ส่วนตัว พร้อมใบอนุญาตขับขี่
ผู้สนใจสมัครด้วยตนเองได้ที่ :
บริษัท โปลีเคม จำกัด 29/1 หมู่ 5 ซอยกระทุ่มล้ม 26 ต.กระทุ่มล้ม อ.สามพราน จ.นครปฐม 73220 โทรศัพท์ : 02-8131815-6 ต่อ 303