สินค้า

  BC1031

  Specification
  Tint Strength (%ITRB) D3265 -
  Oil Absorption(cc/100g) D2414 -
  Iodine Absorption (g/kg) D1510 -
  Nitrogen Absroption (m2/g) D4820 -
  STSA (m2/g) D6556 -
  24M4Oil Absroption (cc/100g) D3493 -
  Heat Loss (%max) D1509 -
  Pour Density (kg/m3) D1513 -
  300% Mod (IRB #7) (Mpa) D3192/D412 -

  Cal RC

  PROPERTY SPECIFICATION
  Appearance White Powder

  Calcium carbonate

  Test List Specification
  CaCo3 >95%
  SiO2 <0.3%
  Moisture <0.4%
  Bulk Dentsity >0.46 gm/cc
  PH <9.5 +- 0.5

  Calflex-C

  Test List Specification
  Whiteness 95%
  Specific Gravity 2.56
  Average particle Size 0.04 micron
  BET Specific Surface Area 30 M2/gr
  Bulk Density 1.4 cc/gr
  Surface Coating Fatty Acid
  Chemical Analysis
  C a O 54.1%
  M g O 0.2%
  S2O3 0.2%
  S I O2 0.1%
  Ignition Loss 45.4%
  Moisture 0.8%
  PH 8.5

  dpg

  PROPERTY SPECIFICATION
  Appearance White

  Epotec YD-013

  Property Test method Unit Specification
  Epoxy Equivalent Weight ASTM D 1652-04 g/eq 820-880
  Hydrolysable chlorine ASTM D 1726-03 wt% 0.1 max
  Viscosity* @25oC (G-H) ASTM D 1545-07 O - S
  Colour* ASTM D 1544-04 Gardner 0.5 max
  Softening point ASTM D 6090-99 oC 85-98
  Insoluble TEC-AS-P-050 ppm 30 max
  Melt viscosity @ 150 oC ASTM D 4287-00 P 36-50
  *40% Solution in Butyl carbitol
1 2 3 5