รับสมัคร พนักงานขาย 2 ตำแหน่ง

หญิง- ชาย อายุไม่เกิน35 ปี วุฒิการศึกษาอนุปริญญา-ปริญญาตรี สาขาใดก็ได้ มีประสบการณ์อย่างน้อย 1-2 ปี หากมีประสบการณ์ด้านเคมีจะพิจารณาเป็นพิเศษ พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี มีรถยนต์ส่วนตัว พร้อมใบอนุญาตขับขี่