หมวดหมู่สินค้า

  Cal RC

  PROPERTY SPECIFICATION
  Appearance White Powder

  Calcium carbonate

  Test List Specification
  CaCo3 >95%
  SiO2 <0.3%
  Moisture <0.4%
  Bulk Dentsity >0.46 gm/cc
  PH <9.5 +- 0.5

  Calflex-C

  Test List Specification
  Whiteness 95%
  Specific Gravity 2.56
  Average particle Size 0.04 micron
  BET Specific Surface Area 30 M2/gr
  Bulk Density 1.4 cc/gr
  Surface Coating Fatty Acid
  Chemical Analysis
  C a O 54.1%
  M g O 0.2%
  S2O3 0.2%
  S I O2 0.1%
  Ignition Loss 45.4%
  Moisture 0.8%
  PH 8.5

  dpg

  PROPERTY SPECIFICATION
  Appearance White

  Epotec YD-013

  Property Test method Unit Specification
  Epoxy Equivalent Weight ASTM D 1652-04 g/eq 820-880
  Hydrolysable chlorine ASTM D 1726-03 wt% 0.1 max
  Viscosity* @25oC (G-H) ASTM D 1545-07 O - S
  Colour* ASTM D 1544-04 Gardner 0.5 max
  Softening point ASTM D 6090-99 oC 85-98
  Insoluble TEC-AS-P-050 ppm 30 max
  Melt viscosity @ 150 oC ASTM D 4287-00 P 36-50
  *40% Solution in Butyl carbitol

  Epotec YD-128

  Property Test method Unit Specification
  Epoxy Equivalent Weight ASTM D 1652-04 g/eq 185-194
  Hydrolysable chlorine ASTM D 1726-03 wt% 0.05 max
  Viscosity* @25oC ASTM D 2196-05 cPs 11,000 - 14,000
  Colour* ASTM D 1544-04 Gardner 0.5 max
  ASTM D 1209-05 APHA -
1 2