หมวดหมู่สินค้า

  Paraffinic Oil

  TEST ITEM TEST METHOD SPECIFICATION
  Appearance Visual Bright & Clear
  Kinematic Viscosity @ 40 oC ASTM D 445 28.0 - 33.0
  Kinematic Viscosity @ 100 oC ASTM D 445 4.8 - 5.4
  Viscosity Index ASTM D 2270 Min.95
  Colour ASTM D 1500 Max.1.5
  Flash Point ; oC ASTM D 92 Min.204
  Pour Point ; oC ASTM D 97 Max.-9
  Copper Strip Corrosion @100 oC for 3Hrs ASTM D 130 Max.1
  Sulphur Content ; %wt ASTM D 4294 Report
  Water Content ; %Vol ASTM D 95 Nil
  Desity @ 30 oC ; Kg/L ASTM D 1298/ASTM D 4052 Report

  Rubber Oil (Aromatic)

  TEST ITEM UNIT TEST METHOD SPECIFICATION
  Density at 15 Deg.C g/mL ASTM D1298-12b Report
  Viscosity, Kinematic at 40 Deg.C mm2/s ASTM D445-17a 800-1200
  Viscosity, Kinematic at 100 Deg.C mm2/s ASTM D445-17a Report
  Flash Point Deg.C ASTM D92-12b Min. 220
  Aniline Point Deg.C ASTM D611-12 Max. 60
  Total sulfur content % mass ASTM D4294-161 Max. 6.2
  Viscosity - Gravity Constant (VGC) ASTM D2501-11 Report
  Acid Number mg KOH/g ASTM D664-11a Report
  Crackle Test Crackle Test Method Pass
  Refractive index at 20 Deg.C ASTM D1747-09(2014) Report
  ASTM Color - ASTM D1500-12(2017) Report
  Pour Point Deg.C ASTM D97-16 Max. 30